..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Organy szkoły

- Rada Pedagogiczna;
- zespół doradczy, wychowawczy, przedmiotowy;
- zespoły klasyfikacyjne;
- zespół d/s mierzenia jakości pracy szkoły oraz zespoły doraźne;
- Rada Rodziców.