..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Redakcja BIP

Osoba sporządzająca dokument (Autor):
 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika
- Szkoła Podstawowa nr 37
im. ks. J. Twardowskiego

ul. Józefa Lompy 17
40 -038 Katowice

mgr Witold Terlecki
tel. + 48 32 256 36 01
e-mail w.terlecki@kopernik.katowice.pl

 

Dane kontaktowe:
tel. +48 32 256 46 17
email: szkola-37@katowice.home.pl

Osoba udostępniająca na stronie (Webmaster):
Osoba modyfikująca:

Adam Makarewicz

 

Dane kontaktowe:
tel. +48 32 256 46 17
email: kontakt.sp37@gmail.com