..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 •  Księga inwentarzowa.
 •  Rejestr pracowników.
 •  Ewidencja dochodów i wydatków.
 •  Rejestr zamówień publicznych.
 •  Księga uczniów.
 •  Księga druków ścisłego zarachowania.
 •  Ewidencja akt osobowych pracowników.
 •  Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 •  Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 •  Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 •  Rejestr korespondencji.
 •  Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 •  Rejestr upoważnień.
 •  Rejestr skarg i wniosków.
 •  Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.