..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Józefa Lompy 17
40-038 Katowice
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.- 15.30