..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Statut prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Katowice, a organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
Szkoła posiada Statut.