..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Struktura własności, majątek

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.

Majątek:

środki trwałe 1 313 776,28 zł.
pozostałe środki trwałe 497 131,32 zł.
zbiory biblioteczne 14 951,36 zł.
wartości 4 515,01 zł.
ogółem 1 830 373,97 zł

Ogłoszenie o zużytych i zniszczonych składnikach majątku ruchomego